تبلیغات

تعرفه تبلیغات وب سایت آگهی رایگان به شرح زیر میباشد.

برای سفارش روی کلیدپرداخت زیر  کلیک کنید.

تبلیغاتبالای سربرگ ۶۰*۴۶۸ انتشاردر تمام صفحات تعرفه ماهانه ۱۰۰هزارتومان

تبلیغات پایین  سربرگ ۶۰*۴۶۸  انتشار در تمام صفحات تعرفه ماهانه ۱۰۰هزارتومان

تبلیغات زیر تمام صفحات آگهی  ۶۰*۴۶۸  تعرفه ماهانه ۴۵هزارتومان

تبلیغات سمت چپ سایدبار اصلی ۱۲۵٫۱۲۵  انتشار در تمام صفحات تعرفه ماهانه ۲۵هزارتومان